Styrelsen

Ordförande: Claes Berg

Sekreterare: Ingela Olsson

Webb: Ingela Olsson, Thomas Pålsson

Ordinarie: Mikael Kjellgren, Malin Johansson, Jenny Bergkvist, Madeleine Johannesson, Thomas Pålsson (2 vakanta)

 

Kassör: Gunilla Ståhl (ej med i styrelsen)

 

 

 

Känner du engagemang för din bygd?

Tycker du att det är roligt när det händer saker här ute på landet?

Kanske blir du också sugen på att vara med i styrelsen.

 

Kontakt: Sekreterare Ingela Olsson Tel: 0702-700 949

Välkommen

Välkommen till www.levandelandsbygd.se.

Nyhetsbrev

Länkar